Anhörigkraft – unik satsning på anhöriga fortsätter även 2019

I Sverige vårdar, hjälper eller stödjer var femte vuxen en närstående som inte kan klara sig själv på grund av längre tids sjukdom. Som anhörigvårdare kan det vara svårt att få tiden att räcka till. Ofta blir det egentiden som får stryka på foten.

Anhörigvårdare

Anhörigvårdare är du om du hjälper och stöttar en närstående som är behov av hjälp på grund av en längre tids sjukdom. Kanske lever du med någon som har ett missbruk eller någon psykisk sjukdom, du är kanske förälder eller syskon till ett barn med funktionsvariation eller make/maka eller barn till någon med demenssjukdom eller stroke.

De flesta anhörigvårdare är i yrkesverksam ålder. På grund av den belastning det innebär att vårda en närstående, har många av dem tvingats gå ned i arbetstid eller sluta arbeta.
För att främja anhörigvårdares psykiska och fysiska hälsa beslutade kommunstyrelsen att bevilja pengar till sociala driftsprojektet Anhörigkraft.

Så är du anhörigvårdare till någon som bor i Hörby är Anhörigkraft för dig.

Tematräffar under vår och sommaren

Under tematräffarna bjuder vi på lättare förtäring och ser DIG som anhörigvårdare. Du får möjlighet till att träffa andra som är i liknande situationer och bli uppassad.

Torsdag 25 april, kl.17.30-20.30 –  ”Jag som anhörigvårdare”
Torsdag 11 juli, kl. 17.30-20.30 – ”Ensamheten”

Anhörigkonferensen i Varberg 2019

Är du anhörigvårdare och över 15 år så är du varmt välkommen att anmäla dig till en tvådagars konferens i Varberg. Vi står för resa, kost och logi. Under dagarna har du möjlighet till ett stort utbud av föreläsare med tema Barn och unga.
Vi åker den 6 maj och kommer hem den 8 maj. Begränsat antal platser.

Har du frågor eller vill anmäla dig till någon av aktiviteterna kontakta du:
Lena Persson, Anhörigkonsulent, 0415-37 81 04