Foto på en äldre människas händer i knäet

Anhörigträffar – för dig som hjälper eller vårdar närstående med demenssjukdom

Nu startar anhörigträffar för dig som hjälper eller vårdar en närstående med demenssjukdom.

Träffa andra anhöriga

Genom träffarna får du möjlighet att inhämta ny kunskap, dela med dig av dina erfarenheter och prata med andra som är i en liknande situation. Det är öppet för dig som bor i Hörby kommun eller har din närstående boende i Hörby kommun,  att anmäla ditt intresse. Antalet platser är begränsade.

Gruppen består av mellan sex och åtta personer och vi träffas vid fyra tillfällen. Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på lättare förtäring.

Flera valmöjligheter

Tid: Måndagar kl.17.30 – 20.00
Datum: 20/1, 3/2, 17/2, 2/3 och 16/3

eller

Tid: Fredagar kl.10.00 – 13.30
Datum: 24/1, 7/2, 21/2, 6/3 och 20/3

Plats: Hörbys Vardagsrum, Nygatan 32 

Anmäl ditt intresse till

Lena Persson, anhörigkonsulent
Tel: 0415-37 81 04,
E-post: lena.p@ horby.se

Välkommen!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.