Samhälls integrerad verksamhet

Anhörigträffar för stöd och gemenskap

Nu startar anhörigträffar för föräldrar som har barn med någon form av funktionsnedsättning.

Syftet med träffarna är att:

  • ge föräldrar möjlighet att lära sig mer om hur man kan hantera de utmaningar det innebär att ha barn med funktionsnedsättning.
  • att träffa andra i liknande situation för att reflektera kring egna erfarenheter och det egna välbefinnandet.

När: Var tredje onsdagskväll med början den 6 oktober kl. 18-20.
Vi träffas vid fyra tillfällen under hösten/vintern 2021 och vid fyra tillfällen under våren 2022. Missar du ett tillfälle är det bara att hoppa in på nästa.

Var: ”Vardagsrummet” på Nygatan 32 i Hörby.

Arrangörer: Hörby kommuns anhörigstöd.

Anmäl dig till:

Lena Persson, anhörigkonsulent
0415 – 37 81 04, lena.p@horby.se

Katarina Dexe, koordinator
0415 – 37 85 57, katarina.dexe@horby.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.