Anläggningsarbete på Frostaskolan

En ny förskola ska sättas upp på Frostaskolans område. Det pågår därför byggnads- och anläggningsarbete på skolområdet under hösten.

Parkeringsplatser, av- och påstigningszon beräknas vara klara den 27 oktober, men arbetet med förskolemodulerna pågår hela hösten inom ett avgränsat område.

Vi arbetar för en säker och funktionell miljö i samband med ökat trafikflöde.

Modulerna kommer att placeras på grönområdet mellan KulturSkolans två hus. Den nya förskolan öppnar sin verksamhet den 11 januari 2021.

Personal, barn och elever kommer att involveras i projektet, bland annat vid planeringen för skolgårdar och förskolans lekgårdar.

Verksamhetsfrågor besvaras av respektive rektor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.