Anmälan om provborrning i Lyby

Bygg- och miljönämnden har tagit emot anmälan om kommande provborrning i Lyby från företaget ScandiVanadium Ltd i enlighet med miljöbalken.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga här nedan.

Berörda har möjlighet att lämna yttrande fram till och med den 25 mars. Yttrande ska skriftligen ställas till Bygg- och miljönämnden, Hörby kommun, 242 80 Hörby alternativt byggochmiljo@horby.se.

Anmälan är även kungjord i Skånska Dagbladet 2 mars.

Observera att tiden för att lämna yttrande har gått ut. Inkomna yttranden granskas av samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslut i ärendet fattas av Bygg- och miljönämnden.