Anmälan om provborrning i Lyby

Bygg- och miljönämnden har tagit emot anmälan om kommande provborrning i Lyby från företaget ScandiVanadium Ltd i enlighet med miljöbalken.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga här nedan.

Berörda har möjlighet att lämna yttrande fram till och med den 25 mars. Yttrande ska skriftligen ställas till Bygg- och miljönämnden, Hörby kommun, 242 80 Hörby alternativt byggochmiljo@horby.se.

Anmälan är även kungjord i Skånska Dagbladet 2 mars.

Observera att tiden för att lämna yttrande har gått ut. Inkomna yttranden granskas av samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslut i ärendet fattas av Bygg- och miljönämnden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.