Ansträngt läge i energisystemet

Närbild av kraftledning med skarp kvällssol i motljus.

Mellan den 9-18 december är det stor risk för höga elpriser och hög belastning på elnätet. Marginalerna är små och därför är det viktigt att alla hjälps åt att spara el.

För att undvika en överbelastning av elnätet behöver alla spara el. Om alla gemensamt bidrar, kan elpriserna hållas nere och risken för frånkoppling av el eller kortare elavbrott minskar. Därför är det viktigt att alla, oavsett vilken avtalsform man har i sitt elhandelsavtal, hjälper till att minska elförbrukningen för att inte öka belastningen på elsystemet.

Vi kan alla hjälpas åt att kapa topparna genom att minska och flytta vår elförbrukning:

  • Flytta elanvändningen från tider med hög belastning, det vill säga vardagar mellan klockan 8 –11 och 16–19.
  • Minska den totala elanvändningen.

Varför händer detta nu?

Både vädret och elproduktionen bidrar till det ansträngda läget. Under perioden 9-18 december blir det ett driftstopp av kärnkraftverket Oskarshamn 3, något som kommer att påverka ett redan ansträngt läge. Oskarshamn 3 är Sveriges största elproducerande kraftverk och ligger dessutom strategiskt beläget i södra Sverige. Att en betydande mängd elproduktion faller bort påverkar alltid energimarknaden i någon mån, men nu är läget redan ansträngt.

Det viktigaste du kan göra för att spara energi är att minska användningen av varmvatten och sänka inomhustemperaturen. Du behöver inte släcka ner julbelysningen eftersom den drar väldigt lite el, särskilt om du har valt LED-belysning. Om elen stängs av är det alltid bäst att vara förberedd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har många bra råd kring hemberedskap.

Mellan den 9-18 december är det risk för stort tryck på elnätet. Alla behöver hjälpa till för att minska på energiförbrukningen.

Håll dig uppdaterad kring vad som händer på kommunens hemsida, sociala medier men också Sveriges radio P4, MSB och Krisinformation.