Arbeta som röstmottagare i EU- valet 2024

hand som lägger röstkort i fack

I juni 2024 är det dags för val till Europaparlamentet. Nu söker Hörby kommun personer som är intresserade av att arbeta som röstmottagare.

Vart femte år har du som EU:s medborgare möjlighet att välja dina representanter som ledamöter av Europaparlamentet i EU-valet. Europaparlamentets ledamöter företräder EU-medborgarnas intressen på europeisk nivå. Den 6-9 juni 2024 är det åter dags för val.

Arbeta som röstmottagare

Under förtidsröstningen och på själva valdagen finns det möjlighet för dig som privatperson att arbeta som röstmottagare. Kommunen söker nu personer som är intresserade av att arbeta under EU- valet. Arbetet med valet till Europaparlamentet startar i samband med förtidsröstningen den 22 maj 2024 och själva valdagen infaller på söndagen den 9 juni 2024.

Läs mer och anmäl dig här