Arbetsmiljöverket avslår 6:6a-anmälan

Arbetsmiljöverket har beslutat att avslå den 6:6 a-anmälan som ställdes den 5 oktober, efter att ha gjort en inspektion hos Hörby kommun.

Det innebär att det inte kommer att göras något föreläggande eller förbud enligt arbetsmiljölagen.

I sin motivation till beslutet konstaterar Arbetsmiljöverket dels att Hörby kommun har vidtagit vissa åtgärder som får antas komma att reparera den förtroendeskada som uppkommit, även om de ännu inte fått fullt genomslag, samt att det är planerat en utredning gällande arbetsmiljön.

Utredning med framåtblickande del

Den planerade utredningen handlar om förtroende och tillit till kommunledningen samt den eventuellt förekommande tystnadskulturen. Den kommer även att innehålla en framåtblickande del, med förslag på aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön i kommunen och ge kunskapsunderlag för kommande värdegrundsarbete och övergång till ny organisationsmodell.

Utredningen kommer att genomföras av en oberoende part.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.