Arbetsmiljöverket avslutar arbetsmiljöärende

Hörby kommun fick den 10 mars ett beslut från Arbetsmiljöverket om att vidta arbetsmiljöåtgärder.

Bakgrunden var den arbetsmiljöanmälan som lämnades in av tre fackförbund och som också fick stor uppmärksamhet i media.

Kommunen har i egenskap av arbetsgivare en löpande dialog med fackförbunden i syfte att förbättra arbetsmiljön. En oberoende medarbetarenkät har genomförts av företagshälsovården under våren.

Arbetsmiljöverket har gjort en uppföljande inspektion av det pågående arbetet och har även gått igenom redovisade handlingar samt redogörelser om fortsatt arbete.

Deras bedömning är att Hörby kommun har uppfyllt eller kommer att uppfylla kraven i föreläggandet och har i samband med det beslutat att avsluta ärendet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.