Arbetsmiljöverket påtalar brister i Hörby kommuns arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket genomför 2020 och 2021 inspektioner av svenska kommuner och regioner gällande deras systematiska arbetsmiljöarbete. Den 4 maj 2021 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion hos Hörby kommun.

Resultatet presenterades den 19 maj och det påtalades då flera punkter där kommunen behöver förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett återkommande inslag handlar om behovet av att ta fram skriftliga rutiner och dokumentation för hur uppföljningsarbetet sker samt att tillföra resurser och kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kommunen kommer nu att arbeta vidare med de åtgärder som efterfrågas av Arbetsmiljöverket. Några av punkterna i rapporten har kommunen redan börjat arbeta med.

– Vi går nu igenom arbetsmiljöverkets synpunkter noggrant och kommer att vidta de åtgärder som krävs. Det arbetet sker i nära dialog med kommunens huvudskyddsombud. Förbättringsarbetet ska vara transparent och kvalitetssäkras samtidigt som det behöver genomföras skyndsamt, säger Hörby kommuns HR-chef Paul Eklund.

Cecilia Bladh in Zito, kommunstyrelsens ordförande (SD), kommenterar:

– Det är bra att arbetsmiljöverket granskar svenska kommuners arbetsmiljöarbete.
Vi tar anmärkningarna på allvar och Hörby kommun kommer att förbättra arbetsmiljöarbetet utifrån synpunkterna. Jag har fullt förtroende för att tjänstemännen genomför de åtgärder som Arbetsmiljöverket förelagt kommunen.

Inspektionen kommer att följas upp av Arbetsmiljöverket under maj 2022.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.