Fotografi på tre glada pristagare tillsammans med kommunalrådet

Årets miljöpris till dammröjare och kockar

Årets miljöpris har delats ut. Kockarna Frida Bäcklund och Nina Hagstedt-Evers och Per-Evert Nyhlén är vinnare och prisas alla för sitt miljöengagemang.

Miljöpriset delas ut den eller de personer som gjort en särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet i Hörby kommun. Insatsen ska leda till bättre miljö, förebygga-, begränsa eller undanröja miljö- och hälsofarlig verksamhet. Det kan ske genom information, undervisning, produktutveckling och aktivt miljö-och hälsovårdsarbete.

Klimatsmart på förskolan

Hörby kommuns största förskola, Skattkistan, har två kockar: Kockarna Frida Bäcklund och Nina Hagstedt-Evers som ger extra matupplevelser till barnen.

Motiveringen lyder: Med stor kreativitet och genom att arbeta klimatsmart, välja närproducerat, ekologiskt och svenska livsmedel skapas en stor variation och genomtänkt kost. Genom er smak-, odling- och kockskola ger ni värdefulla kunskaper och erfarenheter. Hörby kommun vill på detta sätt visa sin uppskattning för ert miljöarbete.

Biologisk mångfald ökar i röjda dammar

Per-Evert Nyhlén får priset för att ha återskapat de igenvuxna dammarna längs gamla Hörbyvägen vid Fulltofta.

Med denna miljöinsats ser vi en betydande möjlighet att den biologiska mångfalden ökar och att dammarna kommer att gynna tillväxten av arter. Hörby kommun sätter stort värde på ditt miljöarbete, står det på diplomet som delades ut till Per-Evert Nyhlén.

Miljöpriset 2019 delas mellan Frida Bäcklund, Nina Hagstedt-Evers på förskolan Skattkistan (10 000 kr) och Per-Evert Nyhlén (10 000 kr).

Kommunstyrelsen utser mottagare efter förslag på nominering från bygg- och miljönämnden.

Bild: kommunstyrelsens ordförande Cecilia Badh In Zito delade ut miljöpriset Nina Hagstedt-Evers, Frida Bäcklund, och Per-Evert Nyhlén  vid årets första kommunstyrelsemöte.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.