Att skicka faktura till Hörby kommun

illustration av händer som betalar faktura

Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att fakturor till kommuner måste vara elektroniska (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till Hörby kommun måste skicka e- fakturor.

Fakturor i pdf-format eller inskannade pappersfakturor räknas inte som elektroniska.

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade såväl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Uppstår det kostnader för avsändaren vid elektronisk fakturering till kommunen står avsändaren själv för denna kostnad.

Om ni har ett ekonomisystem finns det ofta olika möjligheter att ansluta att skicka e-fakturor. Kontakta er systemleverantör för mer information. Fakturor till Hörby kommun ska skickas som e-fakturor.

Faktura ska vara utställd till:

Postadress:

Hörby kommun

Ekonomi

242 80 Hörby.

Organisationsnummer: 212000-1108

GLN-nr: 7350033000007

Mottagar-id/PEPPOL-id är: 0007:2120001108

Referenskod: Fakturan ska vara märkt med en referenskod som består av xx följt av 6 siffror.

Om fakturan hänvisar till en följesedel eller annan specifikation måste detta bifogas fakturan.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta: ekonomi@horby.se