Badvatten vid Ringsjön är tjänligt igen

Badvatten vid Ringsjöstrand norra strandbad är tjänligt med anmärkning.

Vattnet vid Ringsjöstrand norra strandbad bedöms som tjänligt med anmärkning. Halten E.coli bakterier i provet är något förhöjt men att bada i vattnet bedöms inte utgöra någon hälsorisk. Senaste provtagningstillfälle var 2023-08-15.