Barn- och föräldracafé på barnavårdscentralen

förälder och barn som håller hand, närbild på händerna

Under varannan fredag under våren 2024 kommer det bedrivas barn- och föräldracafé på barnavårdscentralen med socialrådgivare på plats.

Barn- och föräldracaféet vänder sig till föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Vi vill gärna att föräldrar i Hörby kommun ska få möjligheten att träffa andra föräldrar och även få stöd i sitt föräldraskap.

Detta är ett nära samarbete mellan barnavårdscentralen och öppenvården i Hörby kommun.

Socialrådgivare finns med vid barn -och föräldracaféet om du som förälder har några frågor eller funderingar kring ditt barn och föräldraskap. Vi kommer givetvis också fokusera på att du som förälder och ditt/dina barn får en god stund, med sång och lek!

Hörby bibliotek kommer att närvara vissa fredagar med en sång- och sagostund.