Begränsad framkomlighet vid Hörbyrondellen

Under perioden 20 mars-31 maj ska Trafikverket genomföra vattenskyddsåtgärder vid Ringsjön. Arbetet påverkar framkomligheten på väg 13, i Hörbyrondellen och på Ringsjövägen.

På väg 13 söder om Hörbyrondellen kommer enbart ett körfält att vara öppet. Från väg 1134 och för södergående trafik på väg 13 regleras trafiken med trafiksignaler.

All trafik på Ringsjövägen från Hörby leds om via Magistergatan och Byggmästaregatan.

Trafikverket uppmanar alla trafikanter att hålla hastigheten och visa hänsyn. Tänk även på att vara ute i god tid eftersom resan kan ta något längre tid än normalt under denna period.

Det råder parkeringsförbud längs med hela Magistergatan under perioden för arbetet.

Busstrafiken i riktning mot Hörby och Kristianstad påverkas inte av arbetet. Däremot har busstrafiken i motsatt riktning fått nya tillfälliga körvägar. En tillfällig hållplats finns på Ringsjövägen 22. Restiderna kan komma att påverkas något på grund av omläggningen.

Om projektet

Ringsjön är reservvattentäkt för dricksvatten till stora delar av Skåne. Flera vattendrag som rinner mot Ringsjön korsas av statliga vägar. Trafikverket genomför vattenskyddsåtgärder för att minska risken att utsläpp når Ringsjön och för att bättre ta hand om vägdagvattnet.

Mer om projektet på Trafikverkets webbplats.