Beredskapsveckan 2023

kvinna i kök utan ström

Öva på att klara en vecka i kris eller krig. Här hittar du tips och material från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att öva din beredskap hemma.

Under vecka 39 anordnar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) en beredskapsvecka med temat Öva! där förhoppningen är att fler invånare ska stärka sin egenberedskap. Tanken är att man genom att öva ska klara en vecka i kris eller krig.
För att lyfta temat erbjuder MSB materialet Sju dagar som motsvarar den vecka som allmänheten förväntas klara sig utan samhällets stöd vid en kris. Materialet består bland annat av en digital övning för privatpersoner som utmanar hemberedskapen vid ett längre elavbrott. Beredskapsveckan arrangeras årligen av MSB och i år genomförs den för sjunde året i rad.

Läs mer på MSBs hemsida.

Bild: MSB/Michael Fredman.