Beskärning av träd längs Storgatan

Med start måndag den 24 januari och veckan ut (till och med den 28 januari) kommer Kommunservice gata/park att beskära träden längs Storgatan i Hörby.

Arbetet kan påverka parkeringsmöjligheterna längs Storgatan.