Gamla torg idéskiss. White arkitekter

Bil- och busstrafik längs Storgatan

Den 30 november öppnas Storgatan för biltrafik. Öppningen görs en månad tidigare än planerat och syftet är att förbättra tillgängligheten till centrum inför julhelgerna.

Centrumombyggnaden kommer att vara helt färdig den 31 december. Skånetrafiken installerar de nya vindskydden vid busshållplatserna våren 2019.

Busstrafik från 7 januari

Den 7 januari kl 05.00 återgår busstrafiken i Hörby till ordinarie hållplats Hörby Gamla Torg samt ordinarie körväg. Det gäller Skåneexpressen 1, Skåneexpressen 2, linje 330, 469, 470, 471,474 samt närtrafiken.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.