Beslut om fortsatt verksamhet för HIFAB

Hörby kommuns industrifastighets AB (HIFAB) har idag haft en extra bolagsstämma/kontrollstämma 1 med anledning av den nedskrivning av fastighetsvärden som medfört att bolagets eget kapital är förbrukat.

Enligt Aktiebolagslagen ska kontrollstämma 1 besluta om bolaget ska gå i likvidation eller om fortsatt verksamhet ska bedrivas.

Bolagsstämmans beslut blev att driva verksamheten vidare.

Beslutet innebär att HIFAB har åtta månader på sig att återställa kapitalbristen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.