Breddning av Gamla torgs parkeringar

Kommunen har beslutat att bredda parkeringarna på Gamla torg för att minska risken för skador på fordon och förbättra framkomligheten.

  • Två planteringsrefuger rivs och ersätts med smågatsten, vilket kommer att ge bredare parkeringar.
  • Hörn på befintliga refuger kommer att rundas av och dras in något i längdled.
  • Kantstenen mot parkeringsplatserna kommer att sänkas till ungefär halva höjden.

Det innebär att halva parkeringsytan alltid hålls tillgänglig för allmänheten.

Vecka 42-44 (14/10-1/11) utförs arbetet. Det tar totalt tre veckor och utförs i två etapper. På så sätt hålls halva parkeringsytan alltid öppen för besökare.