Busstationen stängs tillfälligt (uppdaterad)

Gul och svart varningstriangel med en person som gräver.

Hörby busstation stängs för ombyggnation från och med måndag 24 oktober 07.00 till 25 november 16.00.

Uppdatering:

Det har visat sig att bussarna tappar tid med nuvarande trafiklösning. Så från och med fredag 28 oktober klockan 12.00 justeras de tillfälliga hållplatserna något. Förändringarna gäller linje 330, 469, 470, 471, 474 och Skåneexpressen 2. (Förändringen gäller inte Skåneexpressen 1). Berörda busslinjer kommer endast använda läge X för både av- och påstigning (norra sidan av Parkgatan).

Tidigare information:

Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats cirka 570 meter norrut, på Parkgatan.

Ombyggnationen berör regionbuss linje 330 mot Sjöbo, 469 mot Höör, 470 mot Höör, 471 mot Önneköp och 474 mot Eslöv samt Skåneexpressen linje 1 och 2. Bussarna kommer inte att stanna vid busstationen under tiden för ombyggnationen utan stannar istället vid de tillfälliga hållplatserna.

Karta över Hörby centrum som visar var på Parkgatan de tillfälliga hållplatserna blir.
De tillfälliga hållplatserna på Parkgatan enligt kartan. Bild: Skånetrafiken