Byavandring i Ludvigsborg 28/5

Välkommen till promenad med politiker och tjänstemän i Hörby kommun.

Varje halvår besöker Hörbys politiker olika platser i kommunen för att träffa invånare, samtala och svara på frågor.

Nu är det dags för en promenad i Ludvigsborg. Kvällen inleds med en gemensam träff utanför byahuset och därefter blir det gemensam promenad genom centrum.

Vi promenerar tillsammans och samtalar kring fastigheter och utemiljö. Vad behöver underhållas, förändras eller utvecklas?

Efter promenaden samlas vi i byahuset för mingel, information och samtal.

Bygg- och miljönämnden och Tekniska nämnden är värdar för byavandringen.

Välkommen!

Preliminärt program
17:30 Samling vid kommunhuset och vandring i Ludvigsborg
18:15 Samling med kaffe och fika. Information från kommunen. Genomgång av inkomna frågeställningar. Övriga frågor från deltagarna.
19:25 Avslutning