Caroline Åkesson Larsson

Caroline Åkesson Larsson blir sektorschef för Bildning

Caroline Åkesson Larsson är ett bekant namn för många medarbetare i Hörby kommun i rollen som skolchef och tf förvaltningschef.

Före sin tid i Hörby arbetade Caroline ett tiotal år som lärare och ungefär lika många år som rektor, både i fristående och kommunala verksamheter.

– Hörby har en speciell plats i mitt hjärta. Det då både jag och min nu avlidna pappa har Hörby som gemensam del av vårt yrkesliv. Jag är uppväxt i Önnestad några mil utanför Kristianstad, men bor nu utanför Bromölla, berättar Caroline.

Hon fortsätter:

– Min familj har alltid varit väldigt aktiv med intresse för bollsporter, gymnastik, djur och natur. Det var många i min ålder som höll på med fotboll och innebandy i Önnestad. Det var så jag och min syster spenderade en stor del av vår fritid under uppväxten. Den gav mig många lärdomar och insikter på det personliga planet.

Vikten av lagspel

Caroline betonar vikten av lagspel, att stötta varandra och att möjliggöra för var och en att lyckas utifrån sina förutsättningar.

– Du ska få vara bra på det du är bra på. Varje person är unik och ska få möjlighet att bidra med sina kompetenser och styrkor. Den inställningen tycker jag är viktig att bära med sig, säger Caroline.

– Jag vill att vi kryddar verksamheterna med närhet och tillgänglighet i alla led. Den nya organisationen ger förutsättningar för snabba samarbeten som gör stor skillnad. Vi behöver skapa fler nätverk och stödstrukturer som hjälper oss att gemensamt få ut mer av arbetet vi utför.

Hon nämner några av satsningarna som kommunen arbetar med.

– Det finns flera viktiga utvecklingsprojekt i Hörby just nu. Till exempel den nya förskolan Sagolandet, utbyggnaden av landsbygdsskola och förskola i Östraby och Västerstad, riktade insatser för elever som har hög problematisk frånvaro och mycket annat.

Den 1 juni tillträder Caroline Åkesson Larsson den nya tjänsten i Hörby kommun. Hon är en av totalt tre sektorschefer som nu har rekryterats till den nya organisationen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.