Centrumombyggnad vecka 50-51

Centrumombyggnadens färdigställande närmar sig. December är den månad då avslutande arbeten ska göras. Skånetrafikens nydesignade väderskydd installeras däremot under våren 2019.

Asfaltering

Det görs asfaltering av Ringsjövägen i slutet av vecka 50, 13-14/12. Gång- och cykelbanor asfalteras måndag och tisdag, 17-18/12. Trafikvakter lotsar trafiken under det pågående arbetet för ökad säkerhet.

Parkering och plantering

Parkeringsfickorna längs Storgatan kommer att målas i början av vecka 51.

På Gamla torg görs kompletterande stensättning helgen 15-16/12. I samband med det öppnas också parkeringarna på Gamla torg.

Plantering av ny grönska på Gamla torg pågår. Nya träd har planterats längs med gångbanan vid Ringsjövägen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.