Centrumomarbete vecka 38-40

Nu händer det mycket i centrumombyggnaden. Här kan du se vad som kommer att hända under vecka 38-40, 17 september – 5 oktober.

Vecka 38, 17-21 september

 • Pågående plattläggning på södra sidan av Storgatans gångbana mellan Lundegårdsgatan och Gelbgjutaregatan (Posten – Järnia)
 • Ytskikt på torget
 • Gjutning av fundament till väderskydd
 • Montering av ny belysning påbörjas
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen inklusive kanalisering för ny belysning

Vecka 39, 24-28 september

 • Plattläggning av södra sidan Storgatans gångbana mellan Lundegårdsgatan och Gamla torg
 • Ytskikt på torget
 • Uppsättning av nya belysningsstolpar på Storgatans södra sida samt runt Gamla torg
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen

Vecka 40, 1-5 oktober

 • Kantstenssättning längs med norra sidan av Storgatan
 • Rivning Kristianstadsvägen
 • Ytskikt på torget
 • Uppsättning av nya belysningsstolpar på Storgatans södra sida samt runt Gamla torg
 • Uppsättning av nya belysningsstolpar längs med Ringsjövägen

Kommande arbete – efter vecka 40

 • Asfaltering av cykelbanor på Storgatan. Görs efter plattsättning av respektive sida. Södra sidan under oktober, norra sidan under november
 • Asfaltering av gata (Kristianstadsvägen, Storgatan och Ringsjövägen), december
 • Plantering av växter och träd, november
 • Postmästaregatan, november
 • Utrustning på torget, december
 • Gamla torg, klart december