Centrumomarbete vecka 38-40

Nu händer det mycket i centrumombyggnaden. Här kan du se vad som kommer att hända under vecka 38-40, 17 september – 5 oktober.

Vecka 38, 17-21 september

 • Pågående plattläggning på södra sidan av Storgatans gångbana mellan Lundegårdsgatan och Gelbgjutaregatan (Posten – Järnia)
 • Ytskikt på torget
 • Gjutning av fundament till väderskydd
 • Montering av ny belysning påbörjas
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen inklusive kanalisering för ny belysning

Vecka 39, 24-28 september

 • Plattläggning av södra sidan Storgatans gångbana mellan Lundegårdsgatan och Gamla torg
 • Ytskikt på torget
 • Uppsättning av nya belysningsstolpar på Storgatans södra sida samt runt Gamla torg
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen

Vecka 40, 1-5 oktober

 • Kantstenssättning längs med norra sidan av Storgatan
 • Rivning Kristianstadsvägen
 • Ytskikt på torget
 • Uppsättning av nya belysningsstolpar på Storgatans södra sida samt runt Gamla torg
 • Uppsättning av nya belysningsstolpar längs med Ringsjövägen

Kommande arbete – efter vecka 40

 • Asfaltering av cykelbanor på Storgatan. Görs efter plattsättning av respektive sida. Södra sidan under oktober, norra sidan under november
 • Asfaltering av gata (Kristianstadsvägen, Storgatan och Ringsjövägen), december
 • Plantering av växter och träd, november
 • Postmästaregatan, november
 • Utrustning på torget, december
 • Gamla torg, klart december

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.