Centrumombyggnaden vecka 40-42

Nu är delar av den nya belysningen installerad på Gamla torg. Under andra veckan i oktober kommer det att byggas vidare med gångvägar längs med Ringsjövägen. Här kan läsa om planeringen för vecka 41-42, 8-19 oktober.

Vecka 41, 8-12 oktober

 • Kantstenssättning på Storgatans norra sida
 • Ytskiktsarbete på torget.
 • Plattläggning längs med Storgatans norra sida
 • Byggande av gångvägar längs med Ringsjövägen

Vecka 42, 15-19 oktober

 • Kantstens sättning längs med norra sidan av Storgatan
 • Rivning Kristianstadsvägen
 • Ytskikt på torget
 • Uppsättning nya belysningsstolpar Storgatans norra sida
 • Uppsättning nya belysningsstolpar längs med Ringsjövägen

Kommande arbete

 • Asfaltering av cykelbanor på Storgatan. Görs efter plattsättning av respektive sida. Södra sidan under oktober, norra sidan under november
 • Asfaltering av gata (Kristianstadsvägen, Storgatan och Ringsjövägen), december
 • Plantering av växter och träd, november
 • Postmästaregatan, november
 • Utrustning på torget, december
 • Gamla torg, klart december

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.