Centrumombyggnaden i Hörby 2018

Centrumombyggnad vecka 47-49

Här följer en överblick av det arbete som kommer att utföras i centrumombyggnaden.

Den 30 december öppnas Storgatan för biltrafik, samma dag som julgransbelysningen tänds på Gamla torg. Välkommen mellan kl 15-18!

Vecka 47, 19 november – 25 november

 • Ytskikt på torget
 • Montering av ny belysning
 • Asfaltsfräsning på Storgatan och Ringsjövägen, Onsdag – fredag
 • Kantsten och plattor på Kristianstadsvägen
 • Arbeten med busshållplatser vid ICA/Netto
 • Montering av utrustning/skyltar
 • Kantsten Ringsjövägen

Vecka 48, 26 november – 2 december

Observera att måndag-fredag stängs rondellen vid Kungsgatan på grund av arbete med att avlägsna refugen.

 • Ytskikt på torget
 • Asfaltering gångbanor och gata. Storgatan.
 • Fredag eftermiddag. öppning av Storgatan för trafik
 • Montering av ny belysning
 • Montering av utrustning/skyltar
 • Ytskikt Kristianstadsvägen
 • Plantering
 • Arbeten längs Ringsjövägen

Vecka 49, 3 december – 9 december

 • Ytskikt på torget/kompletteringar
 • Montering av ny belysning
 • Plantering
 • Utrustning/kompletteringar
 • Arbeten längs Ringsjövägen

Kommande

 • Asfaltering av cykelbanor längs Storgatan görs efter plattsättning på respektive sida., norra sidan i november.
 • Asfaltering gata (Kristianstadsvägen, Storgatan och Ringsjövägen), november/december.
 • Plantering av växter och träd, november.
 • Postmästaregatan, november/december.
 • Utrustning på torget, december
 • Gamla torg klart december.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.