Corona-virus

Coronaläget i Skåne 2021 – vecka 2

Skåne

Smittspridningen i Skåne är fortsatt på en hög nivå. För närvarande är ökningen störst i sydöstra Skåne.

De senaste veckorna har visat på en avstanning av rapporterade fall i de yngsta åldersgrupperna och åldersgrupper 60+ år. Den största ökningen ser man hos dem som är mellan 20-59 år.

Region Skåne rapporterar om en svag minskning av antal inlagda patienter men menar också att det är för tidigt att säkerställa om det är en ihållande förändring.

Provtagningskapaciteten fortsätter att öka och Skåne är en av de regioner i Sverige som testar flest i förhållande till befolkning.

Vaccination är i gång, allt vaccin som levereras används så snabbt det är möjligt.

Beräkningen är att alla som bor på äldreboende i Skåne har fått sin första dos i nästa vecka, vecka 3. Alla kommer också få andra dosen inom föreskriven tid. Parallellt med boende vaccineras också personalen på äldreboende, med respekt för personalens egna val. I takt med att mer vaccin levereras skalas vaccineringen upp enligt region Skånes plan.

Primärvården kommer skicka ut brev till de som är födda 1951 och tidigare med anvisningar för hur de bokar tid för vaccinering. Kommer kunna göras både digitalt och via telefon hos 1177 sjukvårdsupplysningen.

Högstadieskolorna i Skåne sköter undervisningen på distans fram till 24/1 efter rekommendation från smittskyddsläkarna. Det sker helt eller delvis beroende på läge och förutsättningar för varje kommun och skola.

Hörby

Senaste rapporten från Hörby säger att det är försiktigt positiva förändringar gällande smittläget både inom vård och omsorg och skola/förskola.

Dock är det fortfarande ett allvarligt läge och vi måste alla göra vad vi kan för att minska risken för ytterligare smittspridning.

Ny pandemilag

Den tillfälliga pandemilagen började gälla i söndags, 10/1. Den reglerar bland annat hur många personer som samtidigt får befinna sig inne i butiker, gym och andra publika lokaler.

Det är verksamhetsutövaren som har ett ansvar att bedöma hur många som kan vistas säkert i lokalen, riktlinjerna talar om minst 10 kvm lokalyta per besökande person.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och har byggt upp en enhet för detta. De kommer göra tillsyn ute i kommunerna.

Hörby kommun har inget tillsynsansvar gällande pandemilagen men kan komma att få frågor från Länsstyrelsen om hur det generellt ser ut.

På Länsstyrelsens hemsida finns FAQ om den tillfälliga pandemilagen:

https://www.lansstyrelsen.se/skane/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html

Dan Bengtsson

Kris- och säkerhetssamordnare

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.