Covid-19 ökar återigen i Skåne

Corona-virus i närbild.

För första gången sedan augusti syns nu en tydlig ökning av antalet fall av covid-19 i Skåne. Enligt region Skåne syns ökningen bland patienter, vårdpersonal och boende på särskilda boende för äldre som provtagits på grund av symtom på covid-19.

Spridningen av olika luftvägsvirus ökar vanligtvis på vintern och detta år är inget undantag. Just nu cirkulerar många olika luftvägsvirus men statistiken tyder på att covid-19 utgör en allt större del av dessa infektioner. Antalet fall per vecka har mer än fördubblats från vecka 46 till vecka 48 och andelen positiva av de som provtas har ökat.

– Det är en ökning från låga nivåer men vi vet sedan tidigare att det snabbt kan leda till en mer omfattande smittspridning. Det viktigaste du själv kan göra för att skydda andra från att bli smittade är att stanna hemma från arbete, skola och förskola, fritidsaktiviteter, fester och andra privata sammankomster när du känner dig sjuk. Du bör stanna hemma tills du känner sig ordentligt förbättrad och varit feberfri i minst 24 timmar, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.

I dessa vintervirustider är det också extra viktigt att tvätta händerna eller använda handsprit regelbundet för att skydda sig själv och andra mot smitta.

Vaccinationer fortsatt viktigt

Vaccination mot covid-19 och influensa är särskilt viktigt för äldre personer och för personer som tillhör riskgrupper för allvarlig sjukdom. Alla över 65 år och de som tillhör en medicinsk riskgrupp som inte tagit en påfyllnadsdos vaccin under hösten, rekommenderas att göra det.

– Vaccination skyddar mot svår sjukdom i covid-19 och influensa. När covid-19 nu ökar i samhället är det därför extra viktigt att vaccinera sig mot covid-19 enligt gällande rekommendationer om man ännu inte gjort det. Den som är 65 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp för att bli allvarlig sjuk i influensa bör även passa på att vaccinera sig mot influensa om man ännu inte gjort det. Det går bra att vaccinera sig mot både covid-19 och influensa samtidigt, säger Eva Melander.

Läget i vården

Antalet individer som läggs in på de skånska sjukhusen med covid-19 har också ökat de senaste två veckorna.

– Med tanke på att vi har flera luftvägsvirus som cirkulerar i samhället och en influensasäsong som är på ingång kan läget snabbt bli ansträngt för vården. Av den anledningen är det viktigt att alla gör vad vi kan för att försöka hålla nere smittspridningen, säger Eva Melander.

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)

Vaccination mot influensa (1177.se)