Dämmet i Hörbyån plockas bort

Illustration av hur den nya vattenspegeln kommer att se ut när dämmet är borta.

Snart påbörjas arbetet med att ta bort betongdämmet i dammen vid Hörby lågpris. Detta görs eftersom dämmet utgör ett vandringshinder för fisk och annan fauna.

När dämmet plockas bort kommer vattnet att rinna fritt vilket leder till en lägre vattennivå och en mindre vattenspegel/damm. För att djurlivet ska hinna anpassa sig kommer dämmet därför att plockas bort i etapper.

När första etappen är borta och vattnet koncentrerats till en mindre rinnsträcka kan marken torka upp och resterande delar av dämmet plockas bort. Mängden vatten som rinner genom ån kommer att påverka arbetet med att ta bort betongdelen av dämmet.

– Vi vill att vattnet leds förbi arbetsområdet så att vi minskar uppgrumling av vattnet, förklarar Mikael Ulvholt, kommunekolog och naturvårdsingenjör i Hörby kommun.

Halvö byggs för att hålla kvar vattnet

I detta arbete ska även en halvö byggas i anslutning till parken bakom Stora hotellet. Det görs för att hålla kvar vatten i den övre delen av dammen. Tillstånden för att bygga halvön är inte klara än, så innan det bygget inleds kommer grus och sten att placeras i vattnet för att försöka återskapa vattendraget som det såg ut en gång i tiden. På så sätt underlättar man för fisk och annan fauna att passera.

Därefter kommer förmodligen arbetet med att bygga halvön att påbörjas. Arbetet beräknas vara klart efter sommaren.