Del av Kristianstadsvägen avstängd 7-9 september

En del av Kristianstadsvägen (sträckan mellan Marielundsvägen och väg 1086) kommer att stängas av för fordon på grund av ytbeläggningsarbete.

Det begränsar möjligheten att komma fram till återvinningscentralen från norra rondellen under avstängningstiden måndag 7/9 till onsdag 9/9, kl 16.30.

SkåneExpressen 1 kommer att justera färdvägen under tiden som arbetet pågår.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.