Den utökade parkmiljön tar form

traktoch och grävmaskin på ett en byggplats vid ett vattendrag

Kommunen fortsätter att arbeta med den utökade parkmiljön bakom Stora hotellet.  Som en säkerhetsåtgärd placeras just nu stora stenbumlingar i en skyddande mur kring halvön.

Muren innebär inte att vattnet stoppas upp mer vid en eventuell översvämning, utan att det kan  rinna igenom eller över.

För att arbetet ska kunna genomföras så smidigt som möjligt och för att förhindra skador på arbetsplatsen måste området delvis stängas av, vid passagen mellan Nygatan och Ystadvägen (Stenbron).

Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att respektera arbetsplatsen och kommunen uppmanar alla till att hålla sig undan området medan arbetet pågår. 

Framöver kommer jord och gräsmatta att placeras ut. Även bänk och ett tillgänglighetsanpassat bord kommer sedan att finnas på plats så att alla kan avnjuta den härliga miljön.