illustration av elev framför en dator

Distansundervisning vecka 9 för årskurs 7-9

Smittskydd Skåne rekommenderar att högstadier och gymnasieskolor i Skåne i så stor utsträckning som möjligt bedriver fjärr- eller distansundervisning första veckan efter sportlovet.

Hörby kommun har därför beslutat att ställa om till digital fjärrundervisning för årskurserna 7-9 under vecka 9 (1 mars – 5 mars).

Distansundervisning avser inte eleverna i grundsärskolan.

Nya beslut kommer att fattas inför kommande period under vecka 9, beroende på lägesbild och rekommendationer.

Observera att en del elever kommer att få fortsatt undervisning på skolan. Dessa kontaktas av personal från skolan.

Måltider

Under tiden som eleverna har distans-/fjärrundervisning finns möjlighet att avhämta skolmåltid, Vårdnadshavare behöver i förväg anmäla till mentor om mat önskas och vilken skolenhet man önskar hämta från.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.