Låda innehållande mat, tändstickor, vatten med mera

Du är en del av Sveriges beredskap 

Krisberedskapsveckan är en kampanj på initiativ av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I år genomförs den för femte året i rad, mellan 27 september – 1 oktober.

Bland de som deltar och ordnar aktiviteter runt om i landet finns många kommuner, länsstyrelser och frivilliga försvarsorganisationer liksom näringsliv och civilsamhälle.

Hur förberedd är du?

Vid en allvarlig storm, it-störning eller väpnad konflikt kan det vi tar för givet sluta att fungera. Därför är det bra att vara förberedd.

Det viktigaste är att ha mat, dricksvatten, värme och möjlighet att ta emot viktig information. Om krisen eller kriget kommer behöver vi alla hjälpas åt.

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” skickades ut till alla hushåll i hela Sverige 2018. Den ger handfasta tips och finns tillgänglig på olika språk.

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” finns på Din Säkerhet.se

En krislåda är bra att ha

Här får du allmänna tips från MSB på sådant som är bra att ha hemma vid en samhällskris. Använd just det som passar dig och dina nära, gå ihop om vissa saker och låna av varandra.

 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha god ventilation för att inte orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar.
 • Alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel. Tänk på att ha god ventilation för att inte orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar.
 • Sovsäck, filtar och varma kläder
 • Tändstickor
 • Stearin- och värmeljus
 • Ficklampa med extra batterier
 • Dunkar att förvara vatten i. Använd kärl avsedda för förvaring av livsmedel.
 • Husapotek med det viktigaste för dig och din familj.
 • Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio.
 • Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon.
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar.
 • Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i samband med öppen låga. Använd ej spritkök under köksfläkten.
 • Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys (ris, pasta, bulgur, nötter, choklad).
 • Kontanter
 • Papperslista med nummer till anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården.

Ladda ner checklistan MSBs checklista (PDF)

Läs Livsmedelsverkets råd om livsmedel vid kris (PDF)

Läs mer om hur du förbereder dig inför en kris på dinsakerhet.se.

Vad kan du mer göra för att stärka Sveriges krisberedskap?

Arbetet med Sveriges beredskap handlar ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Genom enkla gärningar i vardagen kan du ta ansvar för din egen beredskap och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.