Eldningsförbud i Hörby kommun upphävt

ved som brinner utomhus i skog

Det är nu inte längre förbjudet att elda utomhus i Hörby kommun, men det är fortfarande torrt i markerna så var försiktig om du ska grilla eller elda.

Utifrån nuvarande väder – och brandriskprognoser har räddningstjänsten beslutat att häva eldningsförbudet i Hörby kommun från och med fredag 31 maj kl 13. Det är dock fortfarande torrt i skog och mark, så tänk dig för innan du ska grilla eller elda.

Ibland råder eldningsförbud

När brandrisken är stor kan det ibland vara förbjudet att elda i skog
och mark. Kommunen eller länsstyrelsen beslutar om eldningsförbud i syfte att förhindra skogsbränder.

Det är alltid ditt eget ansvar att ta reda på om det är tillåtet att elda eller grilla på den plats du befinner dig innan du tänder en eld. Du kan dömas till böter om du bryter mot ett eldningsförbud.

Kontrollera brandrisk och om det råder eldningsförbud

Kontrollera om det utfärdats eldningsförbud där du är. Även om det inte är eldningsförbud kan det vara olämpligt att elda eller grilla på grund av stor brandrisk. Använd dig av appen Brandrisk ute för att ta reda på brandrisken där du befinner dig och om det råder eldningsförbud.

Brandrisk ute är en app från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som riktar sig till privatpersoner. Under främst vår och sommar hjälper appen dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och om det råder eldningsförbud där du befinner dig.

Läs mer och ladda ner appen Brandrisk Ute på MSBs hemsida.

Tips om du eldar eller grillar

 • Kontrollera brandrisk och eldningsförbud
  Använd dig av appen Brandrisk ute från MSB.
 • Välj rätt plats
  Om du gör upp eld är det viktigt att välja rätt plats, t.ex. på grus eller sandmark. Använd helst ett friluftskök eller en fast grillplats.
 • Avgränsa elden
  Det gör du enklast genom att gräva upp grus eller lägga stenar runt elden och hålla den liten.
 • Använd bara lämpligt bränsle
  Lämpligt bränsle är t.ex. grenar, kvistar och kottar som liggerlösa på marken. Levande träd får du inte använda. Det är heller inte tillåtet att använda döda träd som ved. Elda inte
  sopor – eldstaden är ingen plats för sopförbränning. Ta gärna med egen torr brasved för att vara säker på att enkelt kunna tända elden.
 • Undvik att använda engångsgrillar
  Engångsgrillar kan antända omgivningen. Om du använder engångsgrill är det viktigt att du placerar den rätt. De blir mycket varma på undersidan och kan orsaka bränder i bänkar
  och bord av trä eller i markvegetationen. Placera därför alltid engångsgrillen på obrännbart underlag, som grus eller sand. Var noga med att släcka den och tänk på att inte lämna kvar
  den i naturen. Källsortera alltid engångsgrillar.
 • Elda inte om det blåser mycket
  Kontrollera hur det blåser innan du börjar elda. Vinden kan föra in gnistor i skogen eller till torrt gräs som sedan kan starta en brand. Om vinden ökar, släck elden.
 • Se till att det finns vatten att släcka eld och glöd med
  Du behöver alltid ha tillgång till vatten för att släcka elden och den kvarvarande glöden med. Även om elden brunnit ut behöver glöden också släckas ordentligt.

Råd och tips från MSB. Läs mer på deras hemsida.

Se filmen om att grilla och elda i skog och mark från MSB

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.