Eldningsförbud i Skåne Nordost

Uppdatering 8 juli 11.00 – Inget eldförbud gäller mer.

Räddningscheferna i kommunerna Kristianstad, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby, och Bromölla beslutat om förbud mot eldning utomhus.

Förbudet gäller från 26/6 kl 11. Förbudet kvarstår tills vidare och även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt.

Förbudet omfattar inte grillning med grillkol, gasolgrill, spritkök i iordningställda platser ovan mark utformade så att faran för antändning och spridning är låg.