Eldningsförbudet har upphört

Eldningsförbudet har upphört att gälla från och med 2019-07-06.