Ett anhörigstöd som är öppet för dig dygnet runt

Att vara anhörig till en närstående som kräver ständigt stöd, kan ibland upplevas som både ensamt och tungt. Då kan det vara skönt att möta andra människor i samma situation och få råd och stöd av dem.

En bra plats

En bra plats är en digital plattform för anhörigstöd, där kan du få information, forskningsresultat och fakta i text och korta filmer. Du får dessutom möjlighet att möta anhöriga som befinner sig i samma livssituation som du själv. Eftersom det sker digitalt finns inga tidsbegränsningar och du bestämmer själv när och hur du vill använda plattformen.

Ett kostnadsfritt digitalt komplement till kommunens anhörigstöd

En bra plats ersätter inte utan kompletterar kommunens anhörigstöd. Här får du möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera frågor som berör dig, med människor som känner igen sig.
Användarna är anonyma i samtal med andra – endast den kontaktperson som lagt in dina uppgifter vet vem du är.
En bra plats erbjuder stöd och information till anhöriga dygnet runt utan kostnad.
Här kan du läsa mer om och anmäla dig till En bra plats