Få ditt företag att växa med Fokus Tillväxt

Fokus Tillväxt är ett projekt Region Skåne initierat tillsammans med Almi Skåne och andra företagsfrämjande aktörer i Skåne, för att hjälpa skånska företag att växa och öka sin lönsamhet.

Hitta utvecklingspotentialen i ditt företag

Ibland är det inte lätt att veta var man ska börja. Är det mer personal som ska till? I så fall, vilken typ av kompetens? Kanske behövs digitalisering och i så fall – hur? Fokus Tillväxt hjälper dig att hitta just din nyckel till lönsamhet och förser dig med resurserna som krävs för att nå dit. Utan att det kostar dig någonting. Allt du och ditt företag behöver göra, är att vilja växa.

Så funkar det

Fokus Tillväxt är ett projekt Region Skåne och Hörby kommun initierat tillsammans med Almi Skåne och andra företagsfrämjande aktörer i Skåne, för att hjälpa kommunens företag att växa och öka sin lönsamhet. Som företagare får du en egen rådgivare på Almi som gör en nuläges- och behovsanalys, lotsar dig till rätt experter, samordnar insatser och finns där som bollplank genom hela processen. Därefter utvärderar vi resultatet och diskuterar fortsatta tillväxtstrategier.

På Fokus Tillväxt kan du boka gärna ett kostnadsfritt möte, digitalt eller fysiskt, för att prata mer om dina behov och utmaningar.