Lättade restriktioner för bad, bibliotek och ungdomsidrott

Regeringen och Folkhälsomyndigheten höll en presskonferens den 21/1 där de meddelade en del förändringar i restriktionerna och riktlinjerna mot Covid-19.

Förändringarna innebär att kommunens lokaler återigen kan öppnas upp för idrotts- och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare. För gruppen födda 2004 och tidigare är det fortsatt stängt för att träna inomhus i kommunens lokaler.

Kultur-, Fritids & Utbildningsförvaltningen vill poängtera vikten av att Folkhälsomyndigheten och Regions Skånes övriga råd och riktlinjer fortsatt gäller, håll avstånd, ha god handhygien och stanna hemma vid symtom. Utöver detta finns det även numera regler för hur många som får vara i de olika utrymmena samtidigt. Skyltar har satts upp i kommunens lokaler och det är viktigt att detta efterföljs. Fortsatt gäller rekommendationen att byta om hemma och inte använda omklädningsrummen i kommunens lokaler.

I Lågehallarna finns Hallvärdarna för att hjälpa till att hålla koll så att maxantalet i varje utrymme efterlevs. I Hörbyhallen gäller eget ansvar i att följa de direktiv som finns.

Lågedammsbadet öppnar upp viss verksamhet

Lågedammsbadet öppnar upp verksamhet riktad till barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
Följande verksamhet som bedrivs på badet påverkas:

  • Uppstart av kommunal simskola
  • Uppstart av minisim 3 till 4 år
  • Föreningslivet får tillgång att bedriva barn och ungdomsverksamhet för medlemmar födda 05 och senare
  • Stödundervisning för elever i årskurs 6 till 9 som inte uppnått godkända betyg i simidrott

Övrig verksamhet fortfarande stängd

Aktivitetshuset öppnar upp

Den öppna verksamheten för åk 4-6 öppnar upp och det gör även Caféverksamheten för åk 7-9. För elever i åk 7-9 gäller dock att man föranmäler sin  närvaro under v4.

Aktivitetshusets har öppet följande tider under v 4:

Öppen verksamhet (åk 4-6)
Måndag 14.00-17.00
Tisdag 14.00-17.00
Onsdag 14.00-17.00
Torsdag 14.00-17.00
Fredag 13.30-17.00

Caféverksamhet (åk 7-9)
Tisdag18.00-21.00
Onsdag18.00-21.00
Torsdag 18.00-21.00
Fredag19.00-23.00.
Lördag 19.00-23.00.

Hörby bibliotek öppnar

Måndag 25 januari öppnar biblioteket för fysiska besök igen. Dock med vissa restriktioner. Endast sex besökare åt gången får vistas i utrymmet från utlåningsdiskarna fram till trappan. Vi ber er att tänka på att hålla avstånd!

Tidningsrummet kommer att vara stängt, men den aktuella dagens tidningar finns på andra våningen. Vi har också tagit bort vissa sittplatser och studieplatser så att det ska vara lätt att hålla avstånd. Endast en publik dator kommer att finnas tillgänglig, och den kan bara bokas i 30 minuter.

För den som hellre vill det kan vi fortfarande plocka ihop böcker och lämna vid dörren. Kontakta oss då på 0415-37 84 50 från klockan 12.00.

Det är fortsatt även möjligt att återlämna böcker genom inkastet till höger om ytterdörren.

Meröppet kommer att vara öppet som vanligt, och vi ber er hålla avstånd även under dessa tider.

För mer information om övriga förändringar som införts på biblioteket besök Snokabibliotek.se

Nya rekommendationer och riktlinjer kan komma med kort varsel och vi uppmanar er att hålla er uppdaterade på vad Folkhälsomyndigheten  & Region Skåne går ut med.

Detta beslut gäller till 7/2 men kan förlängas innan dess.