Förbud mot drivmedelsförsäljning vid mack

Från och med den 20 juni 2019 utfärdar Hörby kommun ett förbud för verksamheten vid Gulf-macken i Hörby. Beslutet innebär att ägaren inte får fylla på sina cisterner med nytt drivmedel och har fyra veckor på sig att sälja slut på befintligt drivmedel.

Bakgrunden till beslutet är att verksamheten inte uppfyller de krav som ställs vid försäljning av drivmedel.

Räddningstjänsten och Hörby kommuns miljöinspektör har vid inspektion konstaterat flera allvarliga brister i hur verksamheten hanteras. Bland annat så saknas tillstånd för försäljning och dokumentation av regelbundna egenkontroller. Det finns även ett flertal brister gällande både miljö och säkerhet, till exempel avsaknad av kröning på bensinpumpar och felaktig förvaring av gas.

Vad innebär beslutet?

Beslutet innebär att förbud mot påfyllning av drivmedelscisterner införs med omedelbar verkan. Det innebär även ett förbud mot försäljning av drivmedel från och med den 22 juli.

För att häva beslutet krävs att bristerna åtgärdas.

Observera att det endast är drivmedelsförsäljningen som påverkas. Biltvätt och verksamhet i butiken omfattas inte av förbudet.