Förlängd provborrning i Lyby

Bygg- och miljönämnden har tagit emot en anmälan om förlängd tidsplan för provborrning i Lyby från företaget ScandiVanadium Ltd. Bakgrunden är att borrningen av de första hålen har tagit längre tid än förväntat. ScandiVanadium har även inkommit med anmälan om flytt av borrhål samt ett extra borrhål. Bakgrunden till det är att borrningen av de första hålen ger informationen att tidigare borrhål blir för djupt för att berggrunden som ska undersökas ska vara åtkomlig med aktuell borrutrustning.

Förlängningen av tidsplanen är godkänd och innebär att tidsplanen för att slutföra borrningen utökas med ytterligare tre veckor.

Flytten av borrhålen är också godkänd och innebär att borrhål nr 31 och 34 från ursprunglig anmälan kommer att flyttas, samt att ett extra borrhål tillkommer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.