Försenad ombyggnad av Gullregnsgården

Gullregnsgården genomgår under 2019 ett renoveringsarbete för att anpassas till förskoleverksamhet. Den nya förskolan kommer att heta Äpplegården.

Ombyggnaden av Gullregnsgårdens lokaler har blivit försenad. Den ursprungliga tidsplanen innebar att inflyttning i de nya lokalerna skulle kunna ske i slutet av sommaren.

Anledningen till förseningen är att leverantören som genomför ombyggnaden inte lyckats få fram sina beställningar från underleverantörer. Hörby kommun har begärt in en ny tidsplan från leverantören.

Det finns i nuläget inget nytt datum satt för inflyttning, men kommunen räknar med att den nya förskolan kommer att kunna öppnas under andra halvan av höstterminen 2019.

Verksamheten fortsätter under tiden som vanligt på Trollbäckens förskola. Lokalerna är besiktigade och godkända för verksamhet under hösten.

All planering när det gäller personal, inskolning och gruppindelning är oförändrad. Vårdnadshavare har informerats om förseningen via brev.

Mer information om ombyggnaden av Gullregnsgården och pågående byggprojekt i Hörby hittar du här.