Förskolan Sagolandet avvecklas

Hörby kommunlogga mot en röd bakgrund.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på tisdagen att avvecklingen av förskolan Sagolandet ska genomföras enligt föreslagen tids- och genomförandeplan. Avvecklingen ska vara klar senast november/december 2023.

Tidigare stängda avdelningar öppnas

Under året ska förskolorna Skattkistan, Regnbågen, Junibacken och Ängen öppna tidigare stängda avdelningar för att tillgängliggöra förskoleplatser till de barn som flyttas från Sagolandet. Utöver det öppnas dessutom två helt nya avdelningar på Skogsgläntans förskola i Ludvigsborg.

Kommunen erbjuder alla vårdnadshavare till barn på Sagolandet att välja ny förskola, antingen på de avdelningar som öppnas eller på kommunens övriga avdelningar. Även personalen ges möjlighet att söka sig till de nyöppnade avdelningarna samt övriga vakanta tjänster och förflyttning sker efterhand som avdelningarna öppnas.

Barn- och utbildningsnämndens protokoll där beslutet redovisas justeras 7 mars.