Fortbildningsdag för all förskolepersonal

All förskolepersonal i Hörby kommun har under en dag fått djupdyka i begreppet undervisning. Två föreläsare bjöds in till fortbildningsdagen.

Paulina Johansson berättade om hur Burlövs kommun, som en del av kvalitetsarbetet, skapar morgondagens samtalsledare genom barnledda utvecklingssamtal.

Kristin Hultberg Ingridz från Malmö universitet föreläste om att forska i den egna verksamheten och att problematisera undervisningsbegreppet.

Som ett gemensamt avstamp inför det kommande utvecklingsarbetet fick deltagarna reflektera kring begrepp som undervisning, utveckling och inspiration.

De fick också svara på frågan ”Vad tar du med dig från dagen?”.

”Nya spännande tankar och idéer. Inspiration till vidare arbete på avdelningen”

”Våga börja där du är just nu. Ta dig tid för reflektion. Medveten och närvarande pedagog!”

”Låt saker ta dig! Bekräftelse på vad vi redan gör och inspiration inför framtiden”

Viktor Lennartsson, utvecklingsledare på Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen, är mycket nöjd med dagen.

– Den gav nya spännande tankar. Pedagogernas egna inspel är viktiga, och att vi tar ett tydligt avstamp från var verksamheten befinner sig. Ambitionen är att fortsätta med de här gemensamma stormötena där vår personal kan mötas och inspireras av varandra samtidigt som vi hämtar in kunskap utifrån.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.