Gratis föreläsningar under Anhörigveckan 1-5 oktober i Hörby

Första veckan i oktober är det Nationella anhörigveckan och Hörby kommun firar det tillsammans med Anhörigföreningen, Demensföreningen i Hörby samt ABF Hörby genom att bjuda in till tre föreläsningar i kommunhuset på Ringsjövägen 4.

1/10

Ämne: Kognition och kognitiv svikt
Föreläsare: Beata Tersis
medicine doktor och sakkunnig inom demens och kognition inom Frösunda Omsorg. Beat Tersis är en uppskattad föreläsare inom kognition och kognitiv svikt.
Tid: Kl.15
Plats: Hörbysalen, kommunhuset
Arrangör: Anhörigföreningen, Hörby kommun och ABF
Fri entré

3/10

Ämne: Lewy Body – fortfarande underdiagnosticerad
Föreläsare: Elisabeth Londos
professor i klinisk minnesforskning vid Lunds universitet
Tid: kl.18.00-19.30
Plats: Hörbysalen, kommunhuset
Arrangör: Demensföreningen i Hörby och Hörby kommun
Fri entré

4/10

Ämne: Försäkringsfrågor
Föreläsare: Erik Ward,
specialist på försäkringar, t ex juridisk hjälp till människor i kontakt med försäkringskassan
Tid: 15.00-16.00 och 18.00-19.00
Plats: Hörbysalen, kommunhuset
Arrangör: Anhörigföreningen, Hörby kommun och ABF
Fri entré