Gratis träning uppmärksammas i pensionärstidning

Hösten 2017 startade Hörby ett projekt för 75-åringar och äldre rörande gratis träning för minskad ensamhet och förbättrad hälsa för kommunens äldre invånare. Det är glädjande att Hörbys satsning på äldre har fått uppmärksamhet nationellt. Bland annat har Här och nu, SKPF Pensionärernas webbtidning, skrivit om projektet.