Gratis utbildning för anhöriga om demenssjukdom

Anhörigutbildning startar den 4 mars

Nu startar anhörigutbildningar för dig som hjälper eller vårdar en närstående med demenssjukdom. Genom utbildningen får du möjlighet att inhämta ny kunskap, dela med dig av dina erfarenheter och prata med andra som är i en liknande situation.

Utbildningarna leds av demenssjuksköterska Ylva Frid och är ett samarbete med anhörigkonsulent Lena Persson.

Om deltagandet

Utbildningen är öppen för dig som bor i Hörby kommun eller har din närstående boende i Hörby kommun. Anmäl ditt intresse så snart som möjligt. Antalet platser är begränsade.
Gruppen består av mellan sex och åtta personer och vi träffas vid fyra tillfällen. Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på lättare förtäring.

Datum: måndagar 4/3, 11/3, 18/3 och 25/3

Tid: Du kan välja att gå kl 12.30 – 15.00 eller kl 17.30 – 20.00

Plats: Byggmästargatan 2, Hörby (IK Lågans klubbstuga vid Lågehallarna)

Anmäl ditt intresse till

Lena Persson, anhörigkonsulent
Telefon: 0415-37 81 04
E-post: lena.p@ horby.se

eller

Ylva Frid , demenssjuksköterska
Telefon: 0415-37 85 50
E-post: ylva.frid@horby.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.