Grönt ljus för nya kulturhuset Victoria

Visionsbild på Kulturhuset Victoria.

Kommunstyrelsen i Hörby kommun har beviljat igångsättningstillstånd för vidare projektering av det nya kulturhuset. Nu påbörjas arbetet med ny detaljplan, vilka verksamheter som ska inrymmas i kulturhuset och restaurering av biograf Metropol.

Förstudien för det nya kulturhuset är klar. Nu går projektet in i nästa fas. En ny detaljplan ska tas fram för att säkerställa placering och utformning av bebyggelsen men också för att skydda platsens kulturhistoriska värden.
Kulturhuset ska byggas på fastigheten intill biograf Metropol och kommer att byggas ihop med biografen. Under projektet kommer även Metropol att restaureras.

Medborgardialog ska genomföras

Under tiden för förstudien kom Victoria upp som namnförslag på det nya kulturhuset. Namnet syftar så klart till Hörbyprofilen Victoria Benedictsson.
– Victoria har alltid haft ett starkt symboliskt värde för Hörby, därför känns namnet givet. Det är väldigt kul att vi nu kommer vidare i projektet och är ytterligare ett steg närmare ett kulturhus för Hörbyborna, säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito.

Det står redan klart att biblioteket kommer att flytta till kulturhuset. För att komma fram till vilka fler verksamheter som ska finnas i kulturhuset ska en medborgardialog med berörda verksamheter och föreningar genomföras.

Byggs ihop till en helhet

Daniel Berg Arkitekter AB har tagit fram skisser och förslag på hur kulturhuset kan komma att se ut.
– Det har känts viktigt att bygga ett nytt och modernt kulturhus men samtidigt bevara anrika Metropol och få ihop de båda byggnaderna till en helhet. Det tycker jag att man lyckats med i förslaget, säger Lars-Göran Ritmer, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Under projekteringen kommer även ett underlag inför en upphandling att tas fram. När den är klar går projektet in i nästa fas; att påbörja byggnation nästa år.

Beslutet att bevilja igångsättningstillstånd togs i kommunstyrelsen. Två partier, socialdemokraterna och Liberalerna, reserverade sig mot beslutet.

Kullerstensgata med en vit hörnfastighet intill en röd tegelbyggnad.
Här, intill Metropol, ska kulturhuset Victoria byggas. Foto: Matilda Lundahl Wigrup

Illustration på nya Kulturhuset invändigt. Till vänster syns hyllor med böcker och till höger syns fasaden till biograf Metropol.

Illustration: Skiss på baksidan av det nya Kulturhuset och hur det går ihop med biograf Metropol. I förgrunden syns människor sitta och umgås och fika.
Illustrationer: Daniel Berg Arkitekter AB