Grov- och finsopning av gatorna

Grovsopning av gatorna på går under vecka 10 och framåt. Finsugning med sopmaskin påbörjas kring påsk.

Grovsopning innebär att den större mängden grus samlas upp. Finsopningen tar det som blir kvar.

Du som är fastighetsägare får gärna sopa ut grus mot gatorna (vid motlut intill tomtgräns).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.